Bron Dagblad Westfriesland van 4 februari 2016

We waren in de gelegenheid om als OK(é) bij alle West Friese raadsleden aandacht te vragen dat het 2 voor 12 is voor onze keren, talloze rapporten zijn verschenen maar effectief is er nog niets gebeurt en worden onze kernen in versnelde mate (Sportverenigingen, peuterspeelzalen, dorpshuizen) uitgekleed met als gevolg dat onze jongeren, hoewel zij dat wel zouden willen, niet in onze dorpen kunnen blijven wonen.

Zoals ik schetste, als we straks langs onze linten lopen zien we de grote zwarte gaten van de gesloopte huizen…………

Nu moeten we iets gaan doen omdat in onze gemeente de wethouder op zijn handen blijft zitten en werkelijk niets doet aan projecten die het verschil kunnen gaan maken, zoals woningbouw aanjagen door middel van

Collectief Particulier Opdrachtgeverschap

waardoor onze jongeren in staat worden gesteld hun eigen woningen te bouwen voor prijzen die ook voor starters hypothecair haalbaar zijn..

Alleen huizen in de grote kernen in samenwerking met de in de Koggenlandse ambtelijke cultuur diepgewortelde project ontwikkelaars, daar krijg je deze wethouder voor wakker.

Als de wethouder het dan niet doet, dan moeten wij hem gaan dwingen wat echter gezien de lethargie van de coalitie een hell of a job gaat worden.

Dat is ons speerpunt voor de komende periode, handelen niet lullen!

We houden u op de hoogte

Overigens hebben we van onze regionale collega’s veel steunbetuigingen ontvangen waardoor we ons gesterkt voelen in onze strijd

Nieuw1 img090 (3)
Reacties