RKEDO

RKEDO VERHOOGT CONTRIBUTIE MET 25%!!!!!!!!!!!

Stel dat je hiermee geconfronteerd wordt als lid van een vereniging, dan zie ik je al wijzen met een vinger naar je voorhoofd, of de middelvinger gaat omhoog of je zegt gewoon je lidmaatschap op.
Ik kan je gerust stellen, de 25% verhoging zullen wij (nog) niet gaan doorvoeren.
Maar wij als vereniging worden wel met een kostenstijging van een 25% geconfronteerd door besluiten van de Gemeente Koggenland die in april/mei van 2015 zijn genomen, als uitwerking van de Kerntakendiscussie en het subsidiebeleid. Daarnaast wordt er aan de verenigingen gevraagd om meer onderhoud van de velden, de verharding, het overig groen en de afscheiding van het complex te doen. En we zijn er nog niet, de waarderingssubsidie gaat vervallen, de BTW-regeling wordt aangepast, er vindt een verlaging plaats van de gemeentelijke bijdrage aan verbouw/nieuwbouw en terreinafscheiding en de OZB zal verhogen.
Aangezien wij als vv RK EDO niet over kunnen gaan naar een andere vereniging (lees Gemeente) zijn we in gesprek met de Gemeente om het bovenstaande aan de kaak te stellen en of daar nog ruimte voor verandering voor is.
Op onze 85e verjaardag, 8 oktober jl., hebben we een gesprek gehad met wethouder C. M. van de Pol in het kader van de voortgang van deze Kerntakendiscussie. De Gemeente zegt, het besluit is genomen dus er kan niets meer aan veranderen, er moet bezuinigd worden. Ter info, bij de besluitvorming in april/mei was de CDA, de VVD, de PvdA en W-K vóór de bezuinigingen en vóór meer zelfwerkzaamheid door de verenigingen en alleen de GBK en OKe waren tegen. Dus de CDA, VVD, PvdA en W-K hebben er voor gezorgd, dat wij als RK EDO, een 25% meer kwijt zijn aan kosten in een jaar. Ik kan mij bijna niet voorstellen dat de leden van de Raad die voorgestemd hebben met deze maatregelen, wisten wat de consequenties zijn voor een voetbalclub zoals RK EDO, dan wel een een andere vereniging in Koggenland.
Het bestuur van RK EDO heeft voorgesteld aan de Gemeente om het klein onderhoud aan de velden (maaien 48x p.j.), het klein onderhoud aan de afscheiding complex en het onderhoud aan de verharding zelf uit te voeren, zodat de Gemeente het onderhoud aan de groenvoorziening zou blijven uitvoeren, omdat wij dat te specialistisch werk vinden voor een voetbalclub en uitbesteding te duur is, volgens een opgevraagde offerte, jaarlijks bij derden ongeveer een € 20.000,00. Maar dit voorstel werd van de tafel geveegd, met als reactie, het besluit is al genomen daar komen we niet meer op terug.
Hoe nu verder?
Op 21 oktober hebben de voetbalverenigingen uit Koggenland een gezamenlijk overleg inzake dit item en aan de hand van dat overleg zullen we verder besluiten.
Wij hopen eerlijk gezegd niet dat het hier in Koggenland dezelfde kant op gaat zoals in de Gemeente Heiloo waar de buitenverenigingen niet meer praten met de Gemeente, maar de liefde moet wel van 2 kanten komen en wellicht krijgen we voor onze 85 verjaardag nog een cadeautje.
En als je nog mooie tips en trucs weet om gelden te genereren voor de club, geef dan even een berichtje aan secretariaat@rkedo.nl en we kunnen er als bestuur samen met jou mee aan de slag, alle input is welkom.
Wordt vervolgd,

Met vriendelijke sportgroeten,
Marien Laan
Voorzitter vv RK EDO

Reacties