WMO BESCHIKKING

Oproep:

De wet WMO heeft tot doel om ondersteuning en zorg te bieden, en deze te organiseren voor een ieder die zorg en ondersteuning nodig heeft om zelfstandig te kunnen blijven wonen.
Er zijn herindicatie(keukentafel) gesprekken gevoerd, om in kaart te brengen wat de zorgvrager nodig heeft.
Wij willen graag van onze burgers/inwoners weten wat de indrukken zijn over deze gesprekken. Heeft u een nieuwe beschikking gekregen die het aantal uren hulp vermindert? Heeft een bezwaar gemaakt tegen de beschikking en hoe is deze beschikking afgehandeld?

Ook willen wij weten of zorgverleners/thuishulpmedewerkers die vorig jaar door de thuiszorgorganisatie De Omring zijn ondergebracht bij andere organisaties, of zij op dit moment nog werkzaam zijn in de thuiszorg. Heeft u nog werk in deze branche, heeft u nog hetzelfde arbeidscontract, werkt u nog hetzelfde aantal uren, werkt u nog voor dezelfde klant of instelling?
De Oké partij wil inventariseren hoe het op dit moment gesteld is met de klanten die via de wmo huishoudelijke hulp ontvangen, en van de medewerkers die deze huishoudelijke hulp verlenen.

U kunt een bericht achterlaten via de knop Contact op onze websitewww.okepartij.nl. U kunt natuurlijk ook via facebook reageren door een bericht in te sturen.

Met vriendelijke groet,
Saskia Vlaar

Reacties