UIT DE KRANT

Uit het noordhollands dagblad.

RAADSVERGADERING 23 FEBRUARI 2015.

Met een zeer verrassende mededeling van het cda.

 

 

DE GOORN – Het college van burgemeester en wethouders in Koggenland lijkt in een brief aan GS te smeken of de aanleg van bedrijventerrein Distriport eindelijk kan doorgaan. Zo denkt de oppositie in de raad er over. Volgens burgemeester Posthumus is de brief echt bedoeld als een aansporing voor snel bestuurlijk overleg.

Voor CDA’er Bijman hoeft bedrijfsterrein niet: ’het zijn niet onze beren op de weg’

De korte brief aan de provincie bleek maandagavond de marsroute naar een verhit debat in de raad, omdat een deel van de raad bloed ruikt. Jim Mollet (Oké) wilde weten of de gemeente nu soms tegenstander van Distriport is geworden, of dat het er hoe dan ook moet komen.

De provincie heeft de zaak rond een schadeclaim van 14 miljoen tegen de projectontwikkelaars gewonnen en dus de handen vrij. De ontwikkelaars zouden de grond kopen, maar hadden teveel twijfels. Een recent West-Fries onderzoek toont nu aan dat teveel bedrijvengrond wordt ontwikkeld.

Dus een streep door Distriport? Mollet hoopt van wel, maar stelt dat zinsneden als ’voortvarende aanpak’ en ’concrete belangstelling uit het buitenland’ in de Koggenlandse brief iets anders aangeven. ,,We zijn dus tegen teveel bedrijventerreinen en tegelijkertijd nog steeds voorstander van Distriport?’, vroeg hij vol ongeloof. Ook PvdA’er Gerard van Beusekom vindt dat het college de weg juist open zet voor de aanleg.

Geen rol

,,Dat is een verkeerde uitleg’’, reageerde de burgemeester. ,,Koggenland heeft geen rol in dit plan, wij hebben alleen meegewerkt aan het bestemmingsplan. Maar wij willen op geen manier risico voor dit plan gaan lopen, op wat voor manier dan ook. Dat is altijd ons standpunt geweest.’’

Het college wil liefst snel weg uit het juridische ’moeras’ dat Distriport dreigt te worden. ,,Daarnaast willen wij als gemeente niet eens de schijn oproepen dat wij betrokken kunnen raken bij latere schadeclaims.’’

Volgens Posthumus komt het erop neer dat de provincie nu nog steeds eigenaar is van een groot gebied in Koggenland. ,,Wat wij willen, is liefst nog voor de Statenverkiezingen om tafel met de gedeputeerde’’, aldus de burgemeester. ,,Er is echt belangstelling. Maar wij gaan daar niet over…’’

Fataal

,,Een aparte manier van helderheid vragen’’, reageerde van Beusekom. ,,Het is in ieder geval duidelijk’’, reageerde burgemeester. ,,Deze provincie munt uit om op een soms fatale manier dingen te vertragen, met even zo fatale besluiten tot gevolg. Dat is de grote dreiging.’’

Ook GBK voelt zich wat overvallen door de brief. Fractievoorzitter Nico Bijman vond het tijd de positie van zijn CDA helder te maken: ,,wij zijn altijd tegen de komst Distiport geweest’’, verklaarde hij. ,,We hebben bestuurlijke verantwoording genomen om mee te werken aan de procedure, meer niet. Als er beren op de weg zijn, dan zijn ze niet van ons.’’

 

Reacties