Spandoeken en windmolengeluid bij emotioneel debat
Door Roel van Leeuwen – 12-12-2014, 0:06 (Update 12-12-2014, 0:06)

1e

Actievoerders in de Statenzaal. Foto Holland Media Combinatie/Roel van Leeuwen

HAARLEM – ’Wij zijn ten einde raad. Help ons alstublieft!’. René Hellingman deed een klemmend beroep op de leden van de commissie ruimte & milieu om Berkhout/Bobeldijk af te voeren van de lijst met potentiële locaties waar windturbines mogen worden geplaatst.
‘Turbines vergelijkbaar met flatgebouw van vijftig verdiepingen’
Hij stond niet alleen voor. Tientallen dorpsgenoten, gewapend met spandoeken, maakten hun ongenoegen kenbaar. Zo ook Jim Mollet. Hij stelde dat vergelijkingen met de oude molens volledig mank gaan. ,,Je kunt windturbines beter vergelijken met een bewegend flatgebouw van vijftig verdiepingen en die zet je toch ook niet in ons mooie open landschap?’’
Wethouder Koos Knijn van de gemeente Koggenland gaf aan dat zijn gemeente iedere mogelijkheid zal aangrijpen om de plannen tegen te houden. Knijn hekelde ook de wijze waarop door de provincie met de West-Friese gemeenten is gecommuniceerd.
Irritant
Ook uit IJmuiden en verschillende gemeenten in de Noordkop waren mensen op komen draven om duidelijk te maken dat ze echt geen windmolens in hun omgeving willen. Tineke Sijm uit Wieringerwaard zette een bandrecorder aan waardoor windmolengeluiden te horen zijn. ,,Ik wilde laten horen hoe irritant dit is.’’ De voorzitter kon het niet waarderen. Hij schorste de vergadering voor korte tijd.
Waar vooral in de Noordkop en West-Friesland veel weerstand is tegen de turbines, zien veel mensen in de Haarlemmermeer ze graag komen. Bijvoorbeeld in Haarlemmermeer-Zuid, maar die locatie is vooralsnog afgevallen. Wethouder John Nederstigt deed een beroep op de politici om windturbines daar toch mogelijk te maken. ,,Er zijn nu al onnodig veel locaties voorzien in Noord-Holland Noord.’’
Draagvlak
Provinciale Staten spreken zich maandag definitief uit over de plannen van GS. Diverse commissieleden gaven wel al een schot voor de boeg. Zo drong Titia van Leeuwen van GroenLinks er op aan dat er vooral nog wordt gekeken naar locaties die wel draagvlak hebben onder de bevolking, maar die mogelijk nu niet op de lijst voorkomen.
Marnix Bruggeman (SP) gaf aan mogelijk met een motie te komen om samen met Friesland op te trekken om te kijken of het toch niet mogelijk is om de windturbines op de Afsluitdijk neer te zetten. Ook pleitte hij voor molens van 8 MW omdat er dan veel minder windmolens nodig zijn.
En Erik Annaert (VVD) ging net als verschillende andere fracties in op een alternatief plan van Kor Buitendijk uit Koggenland om vooral te kijken naar locaties die niet zorgen voor overlast bij de bevolking. Hij gaf aan de plannen mogelijk nog te willen bijstellen – hij noemde dit voortschrijdend inzicht – en dat Provinciale Staten in de toekomst nog betrokken worden bij de verdere besluitvorming.
Gedeputeerde Jaap Bond (CDA) stelde (dit werd niet betwist) dat hij binnen de kaders heeft geopereerd die Provinciale Staten hem en zijn collega Tjeerd Talsma (PvdA) hebben meegegeven en dat deze kaders wel kunnen worden aangepast. ,,Maar als u bijvoorbeeld de locatie Haarlemmermeer-Zuid er bij betrekt dan moet de verordening worden aangepast en dan begint alles weer opnieuw.”

Reacties