Windturbines

Inspraak moment bij de Provincie door Jim Mollet d.d. 11 december 2014

 

Jim

 

 

Windturbines zijn geen windmolens, die vergelijking wordt altijd wel gebruikt maar gaat volledig mank.

 

Men poogt turbines op  deze wijze te omringen met enige charme en romantiek.

Maar windturbines zijn machines met een enorme nadelige impact op het hen omringende landschap , ons cultuurhistorisch erfgoed, waar we nog zo weinig van hebben. De plaats waar die machines worden neergepoot veranderen van natuur in fabrieksterrein.

 

Ja maar, dat zeiden ze vroeger ook van de oude windmolens wordt ons vaak toegeroepen.

Gemakshalve wordt er dan aan voorbij gegaan dat windmolens altijd van natuurlijke materialen werden gemaakt en een dusdanig beperkte externe werking hadden dat ze eerder het landschap stoffeerden dan overheersten, de kerktorens in de dorpen waren toen de enige objecten die daadwerkelijk de hoogte, uitstraling en externe werking hadden.

 

Kortom de vergelijkingen gaan volledig mank, je kan windturbines beter vergelijken met een bewegend  flatgebouw van 50 (!)  verdiepingen en die zet je toch ook niet in ons mooie open landschap?

 

En het belangrijkste verschil, de windmolens waren nuttig terwijl turbines niets of zo weinig opleveren dat dat volledig in het niet valt  tegen de nadelen.

 

Behalve voor de exploitanten dan,  die bakken met geld zien binnenkomen die onze energierekening elke maand met tientallen euro’s verhoogd wat weer ten koste gaat van onze economie.

 

Bobeldijk berkhout

 

Niet voor niets dat in Denemarken het verzet tegen  de turbines door de consumenten bond daar wordt geleid en dat Duitsland afstevent op het failliet van de windenergie omdat het simpelweg niet meer te betalen valt.

 

Daar komt nog bij dat er in Nederland, sinds Lagerwey failliet ging  geen turbine industrie meer is, alle gelden worden dus in een buitenlandse  put gestort zonder dat onze eigen industrie daarvan profiteert hoe leggen we dat uit aan de werkelozen en armen die ons land in tegenwoordig in zo’n grote getale telt?

Waarom dan bijvoorbeeld niet gedacht aan solar energy, ons land is wat betreft  zonne-energie koploper in de technologie, denkt u eens aan dat racewagentje van de TU Delft ..

Daarbij komt dat zonne-energie sociaal dicht bij de mensen gebracht kan worden alsmede een grote rol kan spelen bij het de mensen bewust maken van hun energieverbruik, het mes snijdt dus aan twee kanten.

Dit in tegenstelling tot windturbines waarvan de financiële door ons allen opgebrachte baten, slechts aan een zeer beperkte groep bedrijven en particulieren ten deel vallen, de turbine maffia die dus miljarden aan publieke gelden met zeer grote gretigheid binnenharkt daarbij gesteund door Haagse politici die een zeer beperkte horizon hebben.

Hierbij ga ik nog niet eens in op de moeilijk in geld uit te drukken schade aan landschap, cultuur historie  en milieu.

 

U bent als Provincie een inspanningsverplichting aangegaan ten behoeve van duurzame energie maar onder invloed van de turbine lobby denkt u dat dit alleen maar tot resultaat kan leiden door het neerplempen van turbines,  of de BESTUURSOVEREENKOMST LANDELIJKE ONTWIKKELING WINDENERGIE (BLOW) nog een keer…….

 

Over déjà vue gesproken.

 

 

 

Nu we het toch hebben over BLOW werd daar  niet als cruciale voorwaarde genoemd?

Het is duidelijk dat  de betrokkenheid van gemeentes onontbeerlijk is. Immers, bij de gemeente is de milieutechnische, welstandelijke, bouwkundige en planologische kennis voor handen om de plannen van initiatiefnemers zo snel mogelijk te realiseren. Het vinden van de juiste locaties voor windmolens vinden wij overigens een gezamenlijke opgave voor de provincie en de betreffende gemeentes. Het actief inschakelen van kennis en ambities van gemeenten bij het provinciaal besluitvormingsproces moet leiden tot optimale keuzen.

Welnu , de gemeente Koggenland heeft  gedwongen door haar unanieme  gemeenteraad weliswaar een beetje onduidelijk en gebrekkig in haar zienswijze duidelijk proberen te maken dat de door u gekozen locaties binnen haar gemeente een onevenredige belasting betekent van het groene  Berkhout en Bobeldijk, een gebied en inwoners die immers al van alle kanten onder druk gezet worden.

Het handhaven van deze locaties betekent de doodsteek voor rust en ruimte, ons cultuurhistorisch erfgoed voor dit gebied en een minachting van het lokaal bestuur.

Onze fractie zal zich dan ook scharen achter het maatschappelijk verzet wat de bewoners reeds hebben aangekondigd, hoezo maatschappelijk draagvlak?

Kijk dames en heren we moeten nu eens wat gaan doen en werkelijke oplossingen zoeken, of dat nu zonne-energie  is of  andere innovatieve methoden zijn.

Innovatie, research en besparing dat zijn de kernwoorden nu, niet windturbines en verpesting van het leefmilieu.

Lef dat moet een bestuur tonen, lef om innovatieve paden te betreden. Kijk eens naar blue-energie,   een vorm van innovatieve techniek die een veel beter vooruitzicht op werkelijke oplossingen biedt dan de uitontwikkelde windturbine techniek en onze provincie is door haar ligging een ideaal proefgebied daarvoor.

Ach,  zeggen de voorstanders van windenergie,  baat het niet dan schaadt het niet en alle kleine beetjes helpen.

Dat zei die zeilboot schipper ook,  toen hij zijn vrouw vroeg in het zeil te blazen

Die kleine beetjes dames en heren, kosten wel heel grote beetjes die dus alleen maar aan wind ten deel valt en niet kan worden gebruikt om werkelijke oplossingen te vinden en daarmee een voorloper in de wereld te worden en zijn ook een legitimatie om verder niets te doen maar die luxe kunnen wij ons niet meer veroorloven.

Een finale  oproep aan u:

laat de zoeklocatie Berkhout en Bobeldijk vervallen het betekent alleen een uitbreiding van de turbines in dat gebied en geen enkele vervanging en zoals u zult hebben gemerkt er is geen enkel maatschappelijk draagvlak voor bij de inwoners of lokale politiek.

Berkhout Bobeldijk zal  als u besluit plaatsing mogelijk te maken  mogelijk transformeren van een groen, rustig paradijsje in een landschappelijk getto en kunt u het verantwoorden om een getto te creëren?

Of zoals ik in Seoel bij de 2006  international Workshop on landscape Ecology and the problems with windfarms  mocht uitdragen:

In fact a ban should be erected concerning windfarms in cultural historic scenery, we owe it to our people and our ancestors.

A country not honoring their past, their roots, is a very poor country.

Reacties