Kinderpardon

 

Kinderpardon 80% raadseleden tegen de onmenselijke, razzia achtige  behandeling van kwetsbare kinderen door de Haagse coalitie

Weer eens een heel belangrijk onderwerp waarbij wij als raadsleden stelling, moeten nemen tegen de Haagse machthebbers , die schijnen te denken dat we in een dictatoriale maatschappij leven waarin menselijkheid niet bestaat.

Daarbij is het  droevig te constateren dat LOKALE VVD raadsleden eens te meer, het denken overlaten aan Den Haag, dit zou wat meer benadrukt moeten worden in de publiciteit of zouden ze in meerderheid zelf denken dat het normaal is partij politiek ten koste van het levensgeluk van volledig, zelfs merendeels in Nederland geboren kinderen, te laten plaatsvinden? 

Wanner bent U aan de beurt om onder vuur te worden genomen door de Haagse politieke machthebbers, wanneer komen ze, gesteund door de lokale coalitie politici,  aan Uw leefomgeving?

Hoe dan ook,  dit zegt  veel over het sociale gevoel van VVD ‘ers in het algemeen zoals blijkt uit de representatieve  enquete  onder de raadsleden :

80% raadsleden steunt oproep Kinderpardon

Acht op de tien raadsleden in Nederland steunt de oproep van burgemeester H.M. Ostendorp van Bunnik aan staatssecretaris Teeven om opnieuw te kijken naar de afgewezen aanvragen voor het Kinderpardon. Dit blijkt uit een online onderzoek onder raadsleden door Gemeenteraad.nl.

Onderzoek onder raadsleden

In samenspraak met burgemeester Ostendorp inventariseerde Gemeenteraad.nl onder haar raadsledenpanel in Nederland of raadsleden de oproep van de burgemeester steunen. Op de vraag “Steunt u de oproep aan staatssecretaris Teeven” antwoordt 79,13% van de bevraagde raadsleden “Ja”. 13,5% steunt de oproep niet en 2,7% heeft geen mening. Het betreft een representatief onderzoek onder 1449 raadsleden, waarbij de uitslag is gewogen naar politieke partij.

Moet uw burgemeester de oproep steunen?

Op de vraag ‘Vindt u dat uw burgemeester de oproep moet steunen (los van de vraag of uw burgemeester dat al gedaan heeft)?’ komen nagenoeg dezelfde percentages naar voren. Een zelfde percentage (78,9%) antwoordt ja, 16,% nee en 4,4% heeft geen mening.

VVD  raadsleden hebben afwijkende opvatting

De meerderheid van de ondervraagde VVD’ers in het onderzoek (70%) blijkt de oproep van de burgemeesters niet te steunen. Hetzelfde percentage van de ondervraagde VVD raadsleden vindt dat zijn of haar burgemeester de oproep niet moet steunen.

Over dit onderzoek

Dit online onderzoek is uitgevoerd  op 8 mei 2014 via het Gemeenteraad.nl panel onder 1449 respondenten, representatief naar politieke partij. De foutenmarge is 2,3 %.

Reacties