Ontwikkelingen

Vreemd en verrassend

Zoals u allen weet hebben wij op 7 april vragen gesteld aan het College over het niet toepassen van de wet Bibob ten aanzien van de bedrijven Ooms en Zeeman Vastgoed die gezworen partners van het college waren, wat ons inzien heeft geleid tot vreemde verstrengelingen tussen ons bestuur en deze bedrijven, vooral in het dossier Distriport maar ook in andere dossiers.

Anders gezegd, wij hebben de indruk dat het belang van onze inwoners niet leidend zijn geweest in bepaalde beslissingen die door het college zijn genomen.

Diezelfde vragen schijnen, volgens informatie die ons niet via het college ter ore is gekomen, ook te leven bij de Commissaris van de Koning, de heer Remkes.

Hoewel wij de antwoorden op onze schriftelijke vragen nog niet hebben mogen ontvangen trok het volgende bericht van het Noord Hollands Dagblad onze aandacht, hieronder een gedeelte van dat bericht:

BERKHOUT – De gemeente Koggenland wil de wet gebruiken om een besluit te nemen of men met bepaalde bedrijven wel zaken wil doen. En dat zou burgemeester Rob Posthumus wel eens de mogelijkheid kunnen geven een knoop door te hakken over de voortgang van Distriport.

Het nieuwe college in Koggenland heeft daarom besloten het dossier Distriport nu onder te brengen bij de burgemeester. De wethouders staan dan geenszins buitenspel. , Zolang het onderwerp niet in het politieke vaarwater komt, hoort het bij mij, zegt de burgemeester.

Goed nieuws zou je op het eerste gezicht zeggen, maar dat is maar schijn, alles van Distriport is namelijk politiek geladen, waarom dan toch een deel onderbrengen bij de Burgemeester?

Het enige antwoord kan ons inzien zijn dat partijen VVD en CDA de bui al zien hangen, dat hun stelling dat er in het dossier Distriport niets onoorbaars  is gebeurt niet in stand kan blijven en ze de politieke verantwoordelijkheid die de partijen en de individuele raadsleden hebben pogen te ontlopen.

Wij blijven de ontwikkelingen met argusogen volgen en zullen u deelgenoot maken van de ontwikkelingen…..

 

Reacties