Meerzicht, vervolg..

Meerzicht,  vervolg

Goed nieuws het college lijkt om, het blijven bestaan en dus niet slopen van Meerzicht komt dichterbij.

In het vragenhalfuur van afgelopen dinsdag 22 april gaf de Burgemeester in antwoord op onze vragen aan dat het college een andere weg in wil slaan.

Met name noemde hij de onderhandelingen die nu bezig zijn met een gegadigde om Meerzicht te renoveren.

Wij hebben er vertrouwen in dat deze tot een goed einde zullen worden gebracht en dat als resultaat daarvan sociale verhuur van Meerzicht in stand zal blijven, niets slopen dus.

Zonder ons rijk te rekenen, dit is weer een voorbeeld hoe de OK(é) fractie haar sociale standpunten succesvol in de politiek heeft vertaald, ondanks het feit dat wij van het college in eerste instantie het verwijt kregen dat wij ons met hun zaken bemoeiden.

Met name de grote inspanning van Jacques Broers heeft geleid dat het college onze gedachten heeft moeten overnemen.

Als het college ergens een  puinhoop van maakt is er altijd nog de constructieve opstelling van de OK(é) fractie …………

 

 

Reacties