Vragenhalfuur:

Raadsvergadering dinsdag  22 april 2014

Vragen betreffen het complex Meerzicht te Scharwoude.

1)      Onze fractie heeft van verschillende bewoners mogen vernemen dat er inmiddels 7 appartementen niet meer zijn verhuurd, kunt u dat bevestigen?

2)      In de voorlichting betreffende deze casus heeft u de raad medegedeeld dat om te voorkomen dat er een snelle verpaupering en onveiligheid optreedt in alle leeg gekomen appartementen anti-kraak zal worden gevestigd.

3)      Kunt u ons bevestigen dat u uw woorden gestand heeft gedaan en dat inmiddels in alle appartementen anti-kraak bewoners zijn gehuisvest?

4)      Indien dat niet het geval is, in hoeveel appartementen is er wel sprake van anti-kraak? Ook in dat geval,  op welke termijn zal de gevaarlijke, met name gezien de leeftijden van het merendeel der huidige bewoners,  leegstand zijn opgeheven?

5)      Deelt het college de stelling  dat het niet verhuren van appartementen op jaarbasis een inkomstenderving van (7 x € 550 gemiddelde huuropbrengst x 12=)€ 46.200 wat gezien de beoogde strategie kan oplopen tot € 105.600 per jaar?

6)      Komen de service/onderhoud-kosten die de gemeente moet maken,  door het feit dat een deel van de appartementen niet regulier bewoond worden, ten laste van de overgebleven reguliere bewoners?

7)      Indien dat het geval is, bent u van mening dat het hier een zeer onrechtvaardige en juridisch onjuiste handelswijze op grond van het disproportionaliteitsbeginsel betreft?

8)      Indien dat niet het geval is, deze kosten dus voor de verhuurder, het woningbedrijf,  zijn, hoeveel bedragen deze kosten op jaarbasis dan voor het woningbedrijf?

9)      In dat kader tot hoeverre bent u bereid de verliezen, inkomstenderving en de eventueel onder punt 8 genoemde kosten alsmede de overige kosten te laten oplopen?

10)   Nu ons inzien de situatie een heel andere is dan u ons als raad eerder heeft geschetst en u ons heeft verzekerd ons pro actief te informeren, waarom bent u deze toezegging dan niet nagekomen?

11)   Hoelang duurt het voor er zicht is op een werkelijke oplossing voor de door u geschapen situatie rond Meerzicht, houdt dat ook in dat u kantongerechtsprocedures moet gaan voeren om de overgebleven bewoners, waarvan de ouderen al te kennen hebben gegeven tot in lengte van dagen te blijven huren, te ontruimen?

 

 

Was getekend de OK(é) fractie

 

 

Reacties