Zorg over zorg

Zorg over zorg

In de kranten kon je vandaag lezen

– Angst, onzekerheid, ongerustheid. Dat is wat er leeft onder de ouderen, zo zeggen de gezamenlijke ouderenbonden van Heerhugowaard. ,,De mensen zijn bang.''

Bang voor de toekomst. Het kabinet wil dat mensen langer op zichzelf blijven wonen met ondersteuning van zorgverleners en familie of buren. Maar tegelijkertijd moet er bezuinigd worden.

Maar tot nu toe verbergen we dat  als politiek, we noemen het zelfs een middel om kansen te pakken om  de zorg te verbeteren.

Wij als OK(é) fractie hebben daar niet aan mee gedaan, altijd al gewaarschuwd dat het hier in de basis om een ordinaire bezuiniging gaat die ons door Den Haag door de strot geduwd wordt en moet gaan leiden tot een afbraak van de zorg

De overige partijen hebben de mond vol van  transitie  en participatie, want consequentie is immers dat gemeenten met veel meer geld mogen gaan spelen, dat dit volstrekt onvoldoende is om de taken te kunnen uitvoeren hoor je niet zeggen.

Daarover zijn ze in Den Haag trouwens nog aan het onderhandelen.

Maar goed, op dit moment weten we nog niet eens hoe weinig geld we als gemeente krijgen om de taken niet te kunnen uitvoeren, kunnen we nog niet eens taken uitbesteden aan externe partijen ……

Wij hebben als OK(é) partij al geëist dat onze inwoners straks laagdrempelig direct bij de raad terecht moeten kunnen om misstanden, ook als het onze eigen ambtenaren betreft te melden.

En wat doen we in de tussentijd ? Twisten over de politieke toekomst, de ene beoogde coalitiepartij die iets zegt wat meteen door de andere partij wordt ontkend….

Wat moeten onze inwoners nu over de lokale politiek denken?

Voor al die ouderen die met de minuut (terecht)  ongeruster worden doen we de volgende oproep:

Kom op collega’s een brede coalitie om de problemen te kunnen aanpakken kom van dat pluche af en ga aan de slag, wij als Ok(é) fractie staan er klaar voor maar in de achterkamertjes wordt er nog druk in een schimmige sfeer vanuit  ivoren torens naar elkaar gezwaaid.

Voor als jullie het nog niet wisten collega’s het is een paar seconden voor 12 !

Reacties