Coalitie

De kiezer heeft gesproken maar het wordt anders  gehoord

Er verandert niets de twee verliezers van de verkiezingen vormen de nieuwe coalitie CDA/VVD met de kleinst mogelijke meerderheid van 10 van de 19 raadsleden.

Nu is het zaak dat de oppositie zich ook verenigd zodat zij een vuist kan maken als er besluiten moeten worden genomen  en de raad  aan de kant van de coalitie niet voltallig is.

Voor de OK(é) fractie blijft het een vreemde zaak dat we de komende periode ingaan met 3 wethouders van  verliezende partijen steunende op een zo’n smalle basis.

Daar waar in alle andere gemeentes de partijen proberen de komende moeilijke periode met een zo breed mogelijke basis in te gaan hebben deze twee partijen nog steeds de gedachte dat alleen zij het beleid kunnen maken.

Deze coalitie is een slechte zaak voor de inwoners van Koggenland en we zullen er de komende periode alles aan doen om het beleid dat de afgelopen jaren de kenmerken van slijtage en burgers buitenspel zetten, met zich droeg  om te buigen in een meer sociale richting.

Eén ding weten we zeker als de afbraak van deze twee partijen zo door blijft als tot op heden  worden de komende vier jaren de laatste mogelijkheid voor deze twee partijen om de gemeente politiek naar hun hand te zetten, er gloort licht aan de einder, maar eerst moeten we vier jaar door een donkere tunnel

De tentakels van Den Haag hebben Koggenland nog steeds in hun greep, nu snel lampen zoeken……..

Reacties