Kees van de Bemt

Namens eigenaren Holiday Chalet-Park

noche@xs4all.nl

 

 

Voorzitters/Fractieleden

-VVD-CDA-PVDA-GBK-OKE-WELZIJN KOGGENLAND.

Hensbroek 16-03-2014

 

Naar aanleiding van de vele berichten op Radio,Televisie,en de diverse kranten stellen wij er prijs op onze kant van het verhaal aan u mede te delen.

 

Onpasselijk van de insinuaties die in de diverse twitter en krantenberichten berichten worden

aangegeven, als zouden wij, in samenspraak met GBK en OKE partij,ronselpraktijken voor deze,en in samenspraak met deze,hebben opgezet,spreken wij deze met nadruk tegen.

Op geen enkele wijze is er contact geweest over deze door ons geplaatste advertentie, met de door u bedoelde partijen.

Het laatste contact wat wij hebben gehad met de door u bedoelde fractieleiders, is geweest op de

commissievergadering van 16 februari waarbij de GBK fractie ons aangaf,om samen met de OKE partij

na de verkiezingen een motie in te zullen dienen,en daarvoor hebben wij hun bedankt via dit schrijven,omdat we op hun steun kunnen rekenen na de verkiezingen.

 

Volgens bijgevoegd mailbericht is er van een van de eigenaren op 3 maart jongstleden een reactie

gekomen op de vraag,gesteld tijdens onze vergadering, wat de mogelijkheden nog meer waren om ons

ongenoegen beter kenbaar te kunnen maken aan de bewoners van Koggenland,en hun daarbij om steun te vragen,niets meer en niets minder.

Naar aanleiding van deze mail heb ik een schrijven gemaakt waarvan de inhoud u bekend is en waar geen woord van gelogen is.

Niet te geloven zijn de door u geplaatste reactie`s als zouden wij er "ronselpraktijken"op na houden.

Onze enige doelstelling is geweest om rest stemmen die niet zouden worden uitgebracht,alsnog uit te doen laten brengen.

Deze rest stemmen zijn zowel voor ons, als voor u,ALLE PARTIJEN DUS, net zo belangrijk.

 

Helemaal niet te begrijpen is de reactie van uw "burgervader"als zouden wij op deze manier geen

stemmen mogen werven,voor welke partij dan ook,want deze rest stemmen zouden voor elke partij ook nog wel eens belangrijk kunnen zijn.

In de tientallen verzoeken om uw burgervader e.e.a mondeling toe te lichten hebben wij nooit geen

enkele reactie ontvangen,ook niet op mijn persoonlijk drama van het verliezen van mijn gehele

vermogen en mijn opgebouwd pensioen alsmede mijn faillissement veroorzaakt door de gemeente

Koggenland,daar heb ik nooit meer over gesproken en mijzelf alleen maar ingezet voor de andere eigenaren.

Gedwongen door uw Fracties en College zijn wij de pers op gaan zoeken,omdat een gesprek en of ander contact onmogelijk was.

We zijn heel die tijd behandeld als oud vuil en onbespreekbaar,alleen de Heer Kuin heeft de hele

waarheid verteld en wij hebben woord gehouden door de VVD uit onze site te halen

Wij hebben nooit onder de gordel gebokst,alleen maar de waarheid en onrechtvaardigheid aan het licht

gebracht,en omdat wij van de moeders bij de scholen moesten horen waar de gemeente mee bezig was,hebben wij deze inwoners van Koggenland bedankt.

 

Ongeloofwaardig zijn de reacties van de fracties van CDA-VVD-PVDA en WELZIJN KOGGENLAND in de

krant van afgelopen zaterdag,die er op neer komen dat we willens en wetens dit op ons hebben afgeroepen.

Dit zijn dezelfde fracties die,en dat had u van de Heer kuin kunnen leren,ons toestemming hebben gegeven hier te verblijven,niet permanent,maar 11 maanden dat wisten wij en dat wist u ook.

 

uw "Burgervader"doet vooralsnog geen aangifte,ik zal dat wel doen want ik voel mij als "ronselaar"geheel ten onrechte betiteld.

Verblijvend

Kees van de bemt 

Reacties