Boekhoudtrucs

 

 

Lijk in de kast? Gemeentes maskeren grondverliezen door boekhoudtrucs.

Het hoofdartikel vandaag in het Financieel Dagblad “Gemeente verbergt  grondverliezen door boekhoudtrucs”

Gemeenten gebruiken op grote schaal boekhoudtrucs om verliezen op grondposities te verhullen. Dit blijkt uit jaarrekeningen van gemeenten met veel grond. Voor de crisis investeerden lagere overheden met geleend geld miljarden in grond, toen de huizenprijs steeg en er een groeiende vraag was. Nu is de grond minder waard geworden  en gemeenten zijn huiverig dat verlies te erkennen met de 19 maart verkiezingen in het vizier.

Ook verlagen gemeenten rentekosten die ze toerekenen aan bouwprojecten, waardoor ze op papier soms zelfs winstgevend worden.

Op ondermeer aandringen van de OK(é) fractie zijn er inmiddels al miljoenen op onze gronden afgeboekt , maar de vraag blijft of dat voldoende zal blijken te zijn.

Meer afboeken kan niet meer , dat zou direct tot monsterlijke  bezuinigingen moeten gaan leiden omdat onze algemene reserve dat niet (meer) toelaat.

Dat is één lijk, het tweede lijk is het volgende:

Het rentepercentage dat in Koggenland aan de grondexploitaties wordt toegerekend is  één van de laagste in Nederland terwijl de Universiteit van Nyenrode klip en klaar stelt dat gemeenten hun discontovoet moeten verhogen omdat de risico’s veel groter zijn dan het rente percentage aangeeft.

Hogere rentekosten in de toekomst leiden meteen tot zware tegenvallers, het beleid in de afgelopen jaren van deze wethouder  is dus eigenlijk te bestempelen als Russische Roulette………….

Laten we hopen dat er geen slachtoffers gaan vallen, met als consequentie aantasting van onze voorzieningen,   door die makkelijke spelletjes.

We houden het scherp in de gaten voor U!

Reacties