Fusies?

Fusie? Nooit meer…….!

Soms vragen de mensen me , wat betekent de naam OK(é) eigenlijk?  Dan leg ik uit dat de partij eigenlijk opgericht is tegen de fusie toentertijd  tussen het rijke Wester-Koggenland en het arme Obdam en de partij  in eerste instantie Onafhankelijk Koggenland heette. Vandaar OK met de (é) later toegevoegd.

Inmiddels is de fusie  een feit en min of meer geslaagd te noemen met als consequentie onder meer een stijging van de lasten voor de oud Westerkoggenlanders en een daling voor de Obdammers.

Maar ondanks dat hebben we het voorzieningenniveau voor de kernen op een goed peil weten te houden.

Dat hebben ze, de Obdammers,   toen goed gedaan en nu weten we niet beter.

Maar ondanks dat is ons standpunt duidelijk, dat moet de laatste fusie geweest zijn.

In dat harde en voor ons niet  onderhandelbare standpunt staan wij overigens alleen, er is geen andere partij in Koggenland die vooraf afwijzend staat tegenover een fusie, immers meer inwoners betekenen hogere raadsledenvergoedingen  en hogere salarissen voor onze ambtenaren.

Maar ook een verdere afstand tussen burgers en bestuur.

Het toenemend aantal gemeenschappelijke regelingen en Shared Services ondersteunen steeds meer ons standpunt, we hoeven niet nog groter te worden en we kunnen de beschikbare reserves echt ten goede laten komen aan onze huidige inwoners die er ook voor hebben gezorgd dat ze zijn ontstaan.

Daarbij koesteren we de kleinschaligheid van onze kernen en beschouwen we het groene sociale karakter van onze dorpen als een groot goed.

Dus als u straks inwoner wilt worden van groot Hoorn, moet u niet bij ons zijn….

Toch denken sommigen dat wij naar zo’n groot Hoorn streven en zien het feit dat wij een nieuwe burgemeester hebben die de leeftijd heeft waardoor de post Koggenland zijn laatste kunstje wordt , als een teken dat de politiek die koers vaart.

Die mensen wijs ik fijntjes op het feit dat deze burgemeester unaniem werd gekozen door de fractie voorzitters die de vertrouwens- commissie vormden. Hij was een kandidaat die met kop en schouders  boven alle anderen uitstak, zijn energie, kennis en uitstraling pasten en passen ook bij iemand die een jaar of 40 is.

Zelfs nu kijken wij elkaar regelmatig aan en zeggen tegen elkaar: we hebben de goede keuze gemaakt.

Een eventuele fusie na 6 jaar heeft daar dus absoluut niets mee te maken.

Wilt u zeker wilt zijn dat als u straks naar huis gaat niet langs een bord komt: Obdam gemeente Hoorn dan zou u misschien wel op lijst 5 O(nafhankelijk) K(oggenland) kunnen stemmen…….

Zo, nu ga ik lekker een stukje hardlopen en uitkijken of er geen ijsbergen zijn.

Reacties