Camping Holiday

Hensbroek, Camping Holiday

Getriggerd door de advertentie in de Kogge-Express zijn Jacques en ik vandaag , eens een kijkje gaan nemen op deze locatie.

Ach, het tassen, rozen of balpennen uitdelen op een winkelcentrum om stemmen te kopen is aan ons niet besteed, nog afgezien van het feit dat wij als lokale partij niet een stroom van al dat soort artikelen uit Den Haag krijgen om weg te geven  zoals de landelijke partijen CDA, VVD en PVDA  die wel krijgen.

We besteden onze uren liever om ons een beeld te vormen van de problemen die u als burger blijkbaar met het bestuur heeft en te zoeken naar oplossingen,  en de kiezers?

Die moeten ons maar beoordelen op dat wat we doen en niet op ons stemmen omdat ze van ons een tasje hebben gekregen.

We hadden al een paar keer eerder contact met de woordvoerder van de bewoners de heer van de Bemt, maar we hadden geen reden te twijfelen aan de woorden van ambtenaren en college dat er een goede oplossing werd gezocht en zeker zou worden gevonden.

Uit de woorden van de portefeuille houder viel voor ons op te maken dat we een verwaarloosde, vervallen situatie zouden tegenkomen waar criminaliteit welig zou tieren.

Dus vooraf bespraken Jacques en ik de mogelijkheid om ergens kogel vrije vesten te huren, maar dapper als we zijn besloten we daar vanaf te zien.

Wat kan je je vergissen………We werden ontvangen door een hartelijke, open en emotionele  vent, de heer van de Bemt, op een meer dan uur durende rondleiding heeft hij ons veel meer verteld van de achtergronden dan we ooit eerder hadden gehoord of hadden kunnen weten.

We bleken de eerste en tot op heden de enige  raadsleden (!) die de moeite hadden genomen om zelf eens te gaan kijken in het gebied waar we al zoveel beslissingen over hadden genomen.

Maar wat ons het meest verbaasde, de gedachten die wij hadden, ingegeven door de voorstelling van zaken door het college, klopte HELEMAAL NIET!

Het is gewoon een nog steeds goed onderhouden terrein, attractief en rustig en van de door het college geschetste verkrotting is bijna nog niets te zien.

Wat je wel ziet is dat sommige chalets leegstaan en dat daaromheen de tuinen wat minder verzorgd zijn maar de infrastructuur, wegen en paden zijn nog in optimale conditie, de waterpartijen schoon en vol levendig kwakende eenden en andere vogels . Onwillekeurig dringt  zich de vergelijking  met een gemeenteraad op.

Steeds meer kregen Jacques en ik het gevoel dat er blijkbaar belangen en emoties spelen die met goed bestuur niets te maken hebben en als we zo door gaan er geen redelijke oplossing uit de bus gaat komen.

Dat zou ook voor het dorp Hensbroek een negatieve factor gaan worden want de economische kracht die de meer dan 200 bewoners in een zo klein dorp vormen,  valt niet te onderschatten, nog afgezien van het feit dat er een boel kinderen van bewoners naar Obdamse scholen gaan die dan dus ook hun leerlingen aantal drastisch zullen gaan zien teruglopen.

Wij zullen als OK(é) fractie zo snel mogelijk met initiatieven komen om dit dossier met werkelijke oplossingen die recht doen aan alle partijen en betrokkenen  af te kunnen sluiten en kansen te creëren waar nu nog slechts  verliezers te vinden zijn en werkelijk voor individuele burgers dramatische (financiële en sociale) situaties zijn ontstaan.

Maar gezien de huidige politieke verhoudingen waar de coalitie van VVD en CDA onwrikbaar achter het dramatisch foute collegebeleid blijven staan,  is daarover nodig een nieuw elan in de vorm van een  menselijke gemeenteraad na de verkiezingen.

Gelukkig lijken de voortekenen daarvoor gunstig, blijft over de verbazing van Jacques en mij over het  volstrekt verkeerd beeld dat door verkeerde of onvolledige  informatie van college en ambtenaren bij ons kon ontstaan .

En ook dat wij blijkbaar als enige van de 19 raadsleden de moeite blijken te hebben genomen om de werkelijke situatie te bekijken en onze informatie ook bij de betrokkenen te toetsen.

Waarom konden deze problemen bij omliggende gemeenten wel menselijk worden opgelost tot tevredenheid bij alle partijen en bij ons niet?

Welke belangen spelen er nog meer mee, waarvan wij als raad geen weet hebben?

Wordt ongetwijfeld vervolgd……

 

 

 

 

 

 

 

 

Reacties