Raadsleden ook mensen?

Raadsleden zijn ook mensen? Echt ? Zeker weten?

Van u als burger horen we vaak dat u denkt dat alle raadsleden eigenwijze rotzakken zijn  die niets menselijks hebben.

U heeft  deels gelijk, een goed raadslid moet eigenwijs zijn, dat is ook ongetwijfeld de reden dat er zo veel vrouwelijke raadsleden zijn..

Maar dan het punt waardoor het lijkt of  we  niets menselijks hebben, als raadslid wordt je geacht het algemeen belang  voor het belang van een individuele burger te laten gaan.

Dat houdt dus in dat we ons afstandelijk moeten opstellen als u als burger met een probleem komt,  dat veroorzaakt werd  door een  besluit dat wij als Raad in het belang van alle burgers hebben moeten nemen.

Een voorbeeld, de afgelopen maanden heb ik op persoonlijke titel een stel leuke mensen in Hollands Kroon geholpen  in hun strijd tegen een trafo station dat direct naast hun huizen  zou komen.

De collega raadsleden van die gemeente konden niet ingaan op de belangen van die mensen, immers het was een algemeen belang dat er  “ergens” trafostation zou komen.

Maar als, in die gemeente,  ambteloos burger,  kon ik mij bekommeren om de zaak van die paar burgers en voor dat handjevol mensen actie voeren.

http://www.noordhollandsdagblad.nl/stadstreek/schagen/article25263573.ece/Moerbeek-krijgt-trafostation

Overigens is het gelukt dankzij de tomeloze inzet van die mensen zelf, het trafostation komt nu op locatie 4, ver weg van mijn vrienden.

Maar zowel Jacques als ik zondigen meer  dan eens tegen deze ongeschreven regel, de zaak van een individuele burger gaat ons weldegelijk  aan het hart, niet slechts het grote, algemeen belang.

Deze week heeft onze fractie bijvoorbeeld gestreden om het  onrecht wat 6 huurders van Meerzicht door de gemeente  is aangedaan , we deden dat met hart en ziel en hebben er heel wat uurtjes en zweetdruppels in gestopt. Ook geen algemeen maar individueel belang.

Maar de ongeïnteresseerde  houding van het grootste deel van de raad en de opmerkingen die getuigden van een weinig meevoelen met de huurders,   zorgden ervoor dat wij de eerste regel die geldt voor raadsleden als ik de meerderheid van onze collega’s mag geloven:

Raak niet te zeer betrokken bij de zaak die je aankaart,  anders vertaald : wees niet te menselijk…….

niet konden handhaven.

Toen ons voorstel was verworpen reageerden we zelfs een beetje emotioneel,  menselijk dus, we hopen dat u ons dat vergeeft.

En tussen u en mij, dus niet verder vertellen,  afgelopen zaterdag heb ik best wel zitten janken bij Robert ten Brink’s  All You Need is Love.

Zou ik dan toch, ondanks mijn raadslidmaatschap iets menselijks hebben?

Er zijn mensen die zich dat niet in kunnen denken……..

 

Reacties