Zorgplan leidt tot opstand

Vandaag kopte de krant van “Wakker Nederland”als volgt:

Zorgplan leidt tot opstand

Maar wat is er nu werkelijk aan de hand? Lokale politici zoals wij drieën hebben de laatste maanden enorm veel tijd besteed om te anticiperen op de grote transities, veranderingen die gaan plaatsvinden.

Per 1 januari 2015 gaan namelijk veel taken op het gebied van zorg, thuiszorg, AWBZ, WMO en jeugdzorg  naar de gemeenten en wij als raad moeten daar de grote lijnen voor uitzetten.

Door ambtenaren en overkoepelende organen zijn  wij overspoeld met informatie en achtergronden, daardoor  kan ik u vertellen dat wij inmiddels alle drie weten dat er enorme consequenties vastzitten aan de keuzes die we moeten gaan maken.

Op zich zijn die veranderingen een goede zaak, kunnen die tenminste een goede zaak zijn als we de juiste keuzes maken. De gedachte achter die veranderingen was in eerste instantie dat wij als gemeenten U, de burger, onze aanstaande cliënt beter kennen dan één of ander orgaan in de verte.

Dus zou er in principe beter maatwerk kunnen worden geleverd, Dat WAS de gedachte maar wat er later bijkwam is dat Den Haag deze operatie gebruikte om enorme bedragen te besparen. Om een voorbeeld te noemen voor huishoudelijke hulp  krijgen de gemeenten tot 40% (!!!) minder geld van Den Haag. Alles bij elkaar krijgen de gemeenten miljarden minder.

Dus een aanvankelijk goede operatie dreigt uit te monden in een stiekeme bezuiniging waarvan u als onze burgers de dupe dreigen te worden, daardoor gebruikt de Vereniging Nederlandse Gemeenten de term “ Onbetrouwbare Overheidspartner “als het om de VVD en PVDA gaat.

Een kwalificatie waar wij ons absoluut bij aansluiten, het bos insturen van deze staatssecretaris door de VNG is iets waar wij volledig in kunnen meegaan. VVD en PVDA mogen pas het bos weer uit komen als de gemeenten voldoende geld gaan krijgen om de plannen op een redelijke wijze uit te kunnen voeren zodat uw toekomst ook bij zorg vanuit de gemeenten zeker gesteld wordt.

Wij van Oké zijn bereid, samen met de VNG, daar weer ouderwets voor op de barricaden te klimmen.

Ook al moeten we misschien zelf het gips betalen als we daar in de hitte van de strijd van af vallen.

We houden u op de hoogte…………

Reacties