Wet Werk en Bijstand

De Wet werk en bijstand

De Wet werk en bijstand (WWB) zou volgens de landelijke VVD en PVDA extra maatregelen met name een verplichting moeten inhouden tot een “tegenprestatie” kort gezegd de gemeente zou buiten de sollicitatieplicht om de ongelukkigen die in deze uitkering terecht komen kunnen verplichten om bijvoorbeeld papier te gaan prikken in een park. Wat blijft er van de eigenwaarde van bijvoorbeeld een zzp bouwvakker zonder werk over, als dit soort verplichtingen dwingend kunnen worden opgelegd? Ook de ambtenaren die proberen zo’n man of vrouw aan het werk krijgen zien dit traject wreed verstoord door deze maatregel. Zoals de VNG terecht zegt: ook mensen die van goede wil zijn, maar kampen met complexe problemen, krijgen een forse maatregel opgelegd: geen uitkering voor drie maanden.

 Maar VVD Koggenland laat als trouwe volgers van Mark Rutte niet na iedere gelegenheid te gebruiken om op de invoering van zo’n verplichting in Koggenland te hameren, dat leidde tot verhitte debatten tussen onze fractie en met name de fractievoorzitter van de VVD, wij kregen in dit debat wel goede steun van  met name de fracties van GBK en PVDA terwijl coalitiepartner CDA opmerkelijk genoeg,  geen onverdeelde steun voor de VVD uitsprak.

Wij zullen er daadwerkelijk alles aan doen om zo’n trieste maatregel niet aan onze WWB’ers op te moeten leggen en wij worden daarin  gelukkig gesteund door de VNG, zie de onderstaande publicatie:

Van de VNG (Vereniging Nederlandse Gemeenten): 

Maatregelen WWB schieten doel voorbij 13 november 2013

De aanstaande aanpassingen in de Wet werk en bijstand (Maatregelen WWB) schieten hun doel voorbij, leiden tot onnodige extra regels en dwang en beperken de mogelijkheid tot maatwerk. Daarmee belemmeren de maatregelen sociale diensten te doen waarvoor ze zijn opgericht: mensen terugleiden naar de arbeidsmarkt.

De VNG en Divosa hebben scherpe kritiek op de aanpassingen in de Wet werk en bijstand (WWB) die per 1 juli 2014 gaan gelden.

Meer regels, minder maatwerk De uitstroom naar werk vereist maatwerk per burger. Bij de totstandkoming van de WWB in 2004 is daarom gekozen voor vereenvoudiging van de regelgeving. Gemeenten kregen meer beleidsruimte en daarmee ook meer mogelijkheden om eigen keuzes te maken. Met de Maatregelen WWB zet het kabinet die bevoegdheden weer om in geüniformeerde verplichtingen.

Extra eisen voor werkzoekenden Het wetsvoorstel dwingt gemeenten bovendien capaciteit die bedoeld is om mensen aan het werk te helpen, te besteden aan extra bureaucratie. De regels zijn veelal extra eisen waar werkzoekenden aan moeten voldoen, zoals bereidheid om te verhuizen, gedrag- en kledingvoorschriften en de verplichting tot een tegenprestatie. Een aantal verplichtingen is bovendien nauwelijks te handhaven. Daar komt bij dat de Maatregelen WWB voorbij gaan aan de ontwikkelingen op de arbeidsmarkt. Uitkeringsgerechtigden vinden meestal tijdelijke en parttime baantjes terwijl het wetsvoorstel ervan uit gaat dat iemand óf een bijstandsuitkering heeft óf een baan. Dat is niet meer de realiteit.

Niet proportioneel Gemeenten beschikken over voldoende prikkels en instrumenten om niet-willers aan te pakken. Extra maatregelen zijn volgens gemeenten niet nodig. Desalniettemin kiest het kabinet voor harde maatregelen die kunnen leiden tot schrijnende gevallen. Uitzonderingen worden niet toegestaan: ook mensen die van goede wil zijn, maar kampen met complexe problemen, krijgen een forse maatregel opgelegd: geen uitkering voor drie maanden.

Gemeenten (EN Oké) willen niet dat burgers de dupe worden van regels die te rigide zijn en verwachten dat maatschappelijke problemen eerder zullen toe- dan afnemen. De Maatregelen WWB kunnen leiden tot:

  • Verhoging van schulden bij werkzoekenden. 
  • Groter beroep van werkzoekenden op andere gemeentelijke vangnetten zoals de bijzondere bijstand, schuldhulpverlening, ondersteuning van de voedselbanken en de maatschappelijke opvang.

VNG,  Divosa (EN Oké) staan niet alleen in hun kritiek: de Raad van State is ook van oordeel dat deze maatregel niet proportioneel is en adviseert het kabinet om ervan af te zien.

 

Reacties